Puhtaasti Paras -ohjelman on laatinut Anti-Doping Norway yhteistyƶkumppaninaan Anti-Doping Denmark.